Apple 'nói sai về trung hòa carbon'

Tuyên bố của Apple rằng Watch 9 là sản phẩm "trung hòa carbon" bị các chuyên gia từ Trung Quốc đến châu Âu cho là đánh lừa người dùng.

Oct 25, 2023 - 13:13
 0  30
Apple 'nói sai về trung hòa carbon'
Tuyên bố của Apple rằng Watch 9 là sản phẩm "trung hòa carbon" bị các chuyên gia từ Trung Quốc đến châu Âu cho là đánh lừa người dùng.