Apple 'nói sai về trung hòa carbon'

Tuyên bố của Apple rằng Watch 9 là sản phẩm "trung hòa carbon" bị các chuyên gia từ Trung Quốc đến châu Âu cho là đánh lừa người dùng.

Apple 'nói sai về trung hòa carbon'
Tuyên bố của Apple rằng Watch 9 là sản phẩm "trung hòa carbon" bị các chuyên gia từ Trung Quốc đến châu Âu cho là đánh lừa người dùng.