Công đoàn Samsung tuyên bố sẽ đình công vô thời hạn lần đầu tiên trong lịch sử 50 năm - GIẢI TRÍ

“Chúng tôi sẽ đấu tranh cho quyền lợi của người lao động”, đại diện công đoàn cho hay.

Công đoàn Samsung tuyên bố sẽ đình công vô thời hạn lần đầu tiên trong lịch sử 50 năm - GIẢI TRÍ