Huawei muốn hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi số

Làm việc với Thủ tướng, lãnh đạo tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei nêu mong muốn hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái tài năng số.

Sep 17, 2023 - 07:42
 0  4
Huawei muốn hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi số
Làm việc với Thủ tướng, lãnh đạo tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei nêu mong muốn hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái tài năng số.