Keria cho rằng Annie đang out trình vị trí hỗ trợ T1 đã chuẩn bị sự tự tin để đối đầu với GEN

strongT1 đã có chiến thắng trước LSB kết thúc giai đoạn lượt đi tại lượt về Keria và T1 đã chuẩn bị sự tự tin để hạ gục GEN một lần nữastrong

Keria cho rằng Annie đang out trình vị trí hỗ trợ T1 đã chuẩn bị sự tự tin để đối đầu với GEN