Musk ngồi cách xa Zuckerberg trong cuộc họp AI

Elon Musk và Mark Zuckerberg được cho là không muốn chạm mặt khi ngồi rất xa nhau trong cuộc họp về AI do chính phủ Mỹ chủ trì.

Sep 15, 2023 - 10:35
 0  3
Musk ngồi cách xa Zuckerberg trong cuộc họp AI
Elon Musk và Mark Zuckerberg được cho là không muốn chạm mặt khi ngồi rất xa nhau trong cuộc họp về AI do chính phủ Mỹ chủ trì.