Nhà máy iPhone ở Ấn Độ tê liệt do hỏa hoạn

Dây chuyền lắp ráp của một nhà máy sản xuất iPhone ở Ấn Độ vẫn chưa thể hoạt động lại sau sự cố cháy nổ cuối tuần qua.

Sep 27, 2023 - 13:19
 0  16
Nhà máy iPhone ở Ấn Độ tê liệt do hỏa hoạn
Dây chuyền lắp ráp của một nhà máy sản xuất iPhone ở Ấn Độ vẫn chưa thể hoạt động lại sau sự cố cháy nổ cuối tuần qua.