Tag: #kienthuccryptocloud9

Dự trữ theo tỷ lệ là gì?

Dự trữ theo tỷ lệ là một hệ thống ngân hàng cho phép các ngân hàng thương mại kiếm...

Con sốt hoa Tulip là gì?

Cơn sốt hoa Tulip được coi là trường hợp được ghi lại đầu tiên về bong bóng tài...

Lãi suất là gì?

Lãi suất là tỷ lệ phần trăm tiền lãi phải trả mỗi kỳ. Tiền lãi là khoản tiền lời...

Lặp chi - chi tiêu hai lần là gì ?

Lặp chi là một vấn đề có thể xảy ra trong hệ thống tiền kỹ thuật số, trong đó cùng...

Smart Contract - Hợp Đồng Thông Minh Là Gì?

Về bản chất, các hợp đồng thông minh trên blockchain cho phép tạo ra các giao thức...

Crypto là gì?

Một số nhà đầu tư sẽ giải nghĩa rõ ràng bằng cách gọi là tiền mã hoá, tiền điện...

Mô hình Ponzi và Kim Tự Tháp

Tỷ lệ rủi ro đối với các khoản đầu tư vào các mô hình Ponzi hay Kim tự tháp bất...

Wifi công cộng không an toàn

Bạn đang chờ ở sân bay ? Bạn đang ở trung tâm thương mại ? Bạn đang ngồi uống coffee...

Stablecoin Là Gì ?

Stablecoin là các loại tiền mã hóa được gắn với một tài sản có giá cả ổn định, chẳng...

Satoshi Nakamoto Là Ai?

Satoshi Nakamoto là bí danh của người đứng sau sự phát triển của Bitcoin và là tác...

Bitcoin (BTC) là gì?

Bitcoin (BTC) là một loại tiền mã hoá, được sử dụng và phân phối qua kênh điện tử....

Tiền pháp định (Fiat) là gì?

Tiền fiat là tiền pháp định có giá trị được xác lập bởi chính phủ hơn là một hàng...

Ví tiền mã hóa là gì?

Ví tiền mã hóa là một công cụ mà bạn có thể sử dụng để tương tác với mạng blockchain....

Tiền Mã Hóa Là Gì?

Tiền mã hóa rất độc đáo. Mặc dù, tiền mã hóa có các chức năng chính hoạt động tương...

Tính Thanh khoản là gì?

Tính Thanh khoản là một thuật ngữ được định nghĩa là khả năng mua hoặc bán các tài...

Điều khoản về sử dụng Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.