Tag: #kienthuccryptocloud9

Dự trữ theo tỷ lệ là gì?

Dự trữ theo tỷ lệ là một hệ thống ngân hàng cho phép các ngân hàng thương mại kiếm...

Con sốt hoa Tulip là gì?

Cơn sốt hoa Tulip được coi là trường hợp được ghi lại đầu tiên về bong bóng tài...

Lãi suất là gì?

Lãi suất là tỷ lệ phần trăm tiền lãi phải trả mỗi kỳ. Tiền lãi là khoản tiền lời...

Lặp chi - chi tiêu hai lần là gì ?

Lặp chi là một vấn đề có thể xảy ra trong hệ thống tiền kỹ thuật số, trong đó cùng...

Smart Contract - Hợp Đồng Thông Minh Là Gì?

Về bản chất, các hợp đồng thông minh trên blockchain cho phép tạo ra các giao thức...

Crypto là gì?

Một số nhà đầu tư sẽ giải nghĩa rõ ràng bằng cách gọi là tiền mã hoá, tiền điện...

Mô hình Ponzi và Kim Tự Tháp

Tỷ lệ rủi ro đối với các khoản đầu tư vào các mô hình Ponzi hay Kim tự tháp bất...

Wifi công cộng không an toàn

Bạn đang chờ ở sân bay ? Bạn đang ở trung tâm thương mại ? Bạn đang ngồi uống coffee...

Stablecoin Là Gì ?

Stablecoin là các loại tiền mã hóa được gắn với một tài sản có giá cả ổn định, chẳng...

Satoshi Nakamoto Là Ai?

Satoshi Nakamoto là bí danh của người đứng sau sự phát triển của Bitcoin và là tác...

Bitcoin (BTC) là gì?

Bitcoin (BTC) là một loại tiền mã hoá, được sử dụng và phân phối qua kênh điện tử....

Tiền pháp định (Fiat) là gì?

Tiền fiat là tiền pháp định có giá trị được xác lập bởi chính phủ hơn là một hàng...

Ví tiền mã hóa là gì?

Ví tiền mã hóa là một công cụ mà bạn có thể sử dụng để tương tác với mạng blockchain....

Tiền Mã Hóa Là Gì?

Tiền mã hóa rất độc đáo. Mặc dù, tiền mã hóa có các chức năng chính hoạt động tương...

Tính Thanh khoản là gì?

Tính Thanh khoản là một thuật ngữ được định nghĩa là khả năng mua hoặc bán các tài...