TCL xếp hạng top 2 thương hiệu TV toàn cầu và đứng đầu thị phần Android Smart TV theo OMDIA

h2 classcate24hfootartidetasum ctTp tuhtshow idarticlesapo strong TCL tái khẳng định vị thế dẫn đầu về thị phần TV và tiếp tục đi tiên phong về màn hình Mini LED và QLED trong năm 2023 với các sản phẩm TV cao cấp strong h2

Feb 26, 2023 - 14:29
 0  82
TCL xếp hạng top 2 thương hiệu TV toàn cầu và đứng đầu thị phần Android Smart TV theo OMDIA