Tham vọng tỷ USD để xây 'TSMC của Nhật Bản'

Rapidus, công ty được hậu thuẫn bởi Sony, Toyota và Chính phủ Nhật Bản, đang huy động hàng tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất chip.

Tham vọng tỷ USD để xây 'TSMC của Nhật Bản'
Rapidus, công ty được hậu thuẫn bởi Sony, Toyota và Chính phủ Nhật Bản, đang huy động hàng tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất chip.