Xtend Cho Ra Mắt Các Sản Phẩm Có Tích Hợp AI Mạnh Mẽ Giúp Tăng Cường Chuyển Đổi Tiếp Thị - GLOBAL NEWS

SINGAPORE, 14/06/2024 /PRNewswire/ -- Xtend, ông lớn dẫn đầu trong lĩnh vực phân tích và tiếp thị có tích hợp AI, đã công bố ra mắt một bộ sản phẩm toàn diện được thiết kế để cải thiện đáng kể tỷ lệ chuyển đổi tại giai đoạn cuối của mô hình phễu tiếp thị.

Xtend Cho Ra Mắt Các Sản Phẩm Có Tích Hợp AI Mạnh Mẽ Giúp Tăng Cường Chuyển Đổi Tiếp Thị - GLOBAL NEWS