AFK Journey - Hiện tượng mới của hãng sản xuất Rise of Kingdoms - MOBILE

AFK Journey của Lilith Games làm mưa làm gió thị trường xứng đáng là “người kế nhiệm” của Genshin Impact.

Apr 19, 2024 - 23:30
 0  4
AFK Journey - Hiện tượng mới của hãng sản xuất Rise of Kingdoms - MOBILE