KHOA HỌC

Những điều chưa biết về vai trò Nhật Bản trong ngành điều...

Trong mắt người tiêu dùng các sản phẩm đồ gia dụng từ Nhật Bản đồng nghĩa vơi chất...

James Webb của NASA nhìn thấy một hành tinh mới giống Trái...

Một vật thể bị hoài nghi thuộc chòm sao Nam Cực Octans vừa được siêu kính viễn vọng...

Ứng dụng công nghệ Web3 để bảo tồn lịch sử

Theresa Kennedy, người sáng lập Black History DAO, cho biết với công nghệ chuỗi...

VISA đề xuất thanh toán tự động bằng giải pháp Ethereum...

“Account abstraction” (AA) là một đề xuất nhằm kết hợp tài khoản người dùng và hợp...

Trí tuệ nhân tạo AI. Ưu và Nhược. Áp dụng vào đầu tư ?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành xu hướng chủ đạo, mặc dù hình thức đầu tiên...