Các ứng dụng Blockchain trong lĩnh vực y tế và phát triển những ứng dụng Blockchain cho ngành y tế

Công nghệ này có tiềm năng đem lại nhiều lợi ích cho lĩnh vực y tế, bao gồm tăng tính bảo mật, giảm chi phí và thời gian giao dịch, cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe và nâng cao sự phối hợp giữa các nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Các ứng dụng Blockchain trong lĩnh vực y tế và phát triển những ứng dụng Blockchain cho ngành y tế
Ứng dụng Blockchain trong lĩnh vực y tế Cryptocloud9

Khả năng kết hợp giữa blockchain và y tế 

 • Blockchain là một công nghệ được thiết kế để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu một cách an toàn và minh bạch. Công nghệ này có tiềm năng đem lại nhiều lợi ích cho lĩnh vực y tế, bao gồm tăng tính bảo mật, giảm chi phí và thời gian giao dịch, cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe và nâng cao sự phối hợp giữa các nhà cung cấp dịch vụ y tế.
 • Một trong những ứng dụng tiềm năng của blockchain trong y tế là việc quản lý hồ sơ bệnh án điện tử. Hiện nay, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được lưu trữ trên nhiều hệ thống khác nhau và đôi khi bị mất hoặc bị truy cập trái phép. Tuy nhiên, nếu sử dụng blockchain, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân có thể được lưu trữ một cách an toàn và minh bạch trên một hệ thống duy nhất. Điều này giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép và bảo vệ thông tin y tế của bệnh nhân.
 • Ngoài ra, blockchain cũng có thể được sử dụng để quản lý quy trình kiểm tra dược phẩm. Hiện nay, một số lượng lớn dược phẩm giả và không đảm bảo chất lượng được bán tràn lan trên thị trường. Bằng cách sử dụng blockchain, các thông tin liên quan đến quá trình sản xuất, vận chuyển và lưu trữ dược phẩm có thể được lưu trữ và chia sẻ một cách minh bạch và công khai. Điều này giúp tăng tính minh bạch và tin cậy trong quá trình kiểm tra dược phẩm và ngăn chặn việc bán dược phẩm giả.
 • Ngoài ra, blockchain cũng có thể được sử dụng để quản lý các chương trình chăm sóc sức khỏe. Bằng cách sử dụng blockchain, thông tin về việc chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân có thể được lưu trữ và chia sẻ một cách an toàn và minh bạch. Điều này giúp giảm chi phí và thời gian giao dịch trong quá trình thanh toán cho các dịch vụ y tế.

Ứng dụng Blockchain trong lĩnh vực y tế Cryptocloud9

Một vài ví dụ về việc áp dụng blockchain có thể bạn chưa biết ?

 • Một ví dụ về ứng dụng blockchain trong lĩnh vực y tế là dự án MediLedger. Đây là một hệ thống blockchain được phát triển bởi một nhóm các công ty dược phẩm hàng đầu nhằm giải quyết vấn đề gian lận thuốc và bảo vệ quyền lợi của người dùng cuối cùng.
 • Hệ thống MediLedger cho phép các công ty dược phẩm chia sẻ thông tin liên quan đến quá trình sản xuất và phân phối thuốc một cách an toàn và minh bạch. Các thông tin này bao gồm thông tin về nguồn gốc của các thành phần trong thuốc, quá trình sản xuất và vận chuyển, đến ngày hết hạn và địa điểm bán lẻ.
 • Khi một người dùng muốn xác thực thông tin về một sản phẩm dược phẩm, họ có thể quét mã QR trên sản phẩm để truy cập thông tin trên blockchain. Thông tin này cho phép người dùng xác nhận rằng sản phẩm được sản xuất và phân phối đúng quy trình và đảm bảo chất lượng.
 • Sự ứng dụng của blockchain trong dự án MediLedger giúp ngăn chặn việc sản xuất và phân phối thuốc giả hoặc không đảm bảo chất lượng, đồng thời tăng tính minh bạch và đáng tin cậy trong quá trình sản xuất và phân phối thuốc. Các công ty dược phẩm tham gia dự án MediLedger cũng có thể giảm chi phí liên quan đến quản lý và bảo vệ thông tin, giúp tăng hiệu quả và lợi nhuận.

Một số ví dụ về blockchain trong lĩnh vực y tế để bạn có thể xem qua : 

 1. Dự án MediLedger: https://mediledger.com/

 2. Dự án FarmaTrust: https://www.farmatrust.com/

 3. Dự án Gem: https://gem.co/

 4. Dự án Merck: https://www.merckgroup.com/en/innovation/pipeline.html

Với những lợi ích mà blockchain mang lại, có thể thấy rằng ứng dụng blockchain trong lĩnh vực y tế đang trở thành một xu hướng phát triển, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đảm bảo tính an toàn và minh bạch trong ngành dược phẩm.

Các bạn có thể xem thêm những bài Blockchain khác tại đây: 

CryptoCloud9 - Trang thông tin tổng hợp về tiền điện tử