ChatGPT đỗ vị trí kỹ sư phần mềm tại Google với mức lương 4,3 tỷ đồng⁄năm

ChatGPT được cho là đủ giỏi để vào làm việc tại Google ở vị trí kĩ sư phần mềm bậc 3 sau khi chatbot AI này vượt qua mọi câu hỏi phỏng vấn cho mảng lập trình viên dấy lên lo ngại về sự cạnh tranh của AI và con người trong công việc lập trình viên

Feb 4, 2023 - 10:44
Feb 4, 2023 - 10:51
 0  43
ChatGPT đỗ vị trí kỹ sư phần mềm tại Google với mức lương 4,3 tỷ đồng⁄năm
ChatGPT đỗ vị trí kỹ sư phần mềm tại Google với mức lương 4,3 tỷ đồng⁄năm

ChatGPT đỗ vị trí kỹ sư phần mềm tại Google với mức lương 4,3 tỷ đồng⁄năm