Instagram nối bước Twitter, sắp kinh doanh "tick xanh"?

Người dùng Instagram sẽ có thể sở hữu dấu tích xanh như người nổi tiếng bằng cách bỏ tiền mua

Feb 6, 2023 - 10:15
Feb 6, 2023 - 10:30
 0  431
Instagram nối bước Twitter, sắp kinh doanh "tick xanh"?
Instagram nối bước Twitter, sắp kinh doanh "tick xanh"?

Instagram nối bước Twitter, sắp kinh doanh "tick xanh"?