miHoYo đặt mục tiêu xây dựng thế giới ảo kết nối 1 tỷ người dùng

Tham vọng của miHoYo vượt ra ngoài Genshin Impact

Jan 16, 2023 - 15:42
Jan 17, 2023 - 11:08
 0  102
miHoYo đặt mục tiêu xây dựng thế giới ảo kết nối 1 tỷ người dùng
miHoYo đặt mục tiêu xây dựng thế giới ảo kết nối 1 tỷ người dùng

miHoYo đặt mục tiêu xây dựng thế giới ảo kết nối 1 tỷ người dùng