Hội đồng châu Âu họp bàn “đối phó” với ChatGPT

Hội đồng châu Âu đang họp tại Brussels Bỉ xem xét các khả năng hạn chế với trí tuệ nhân tạo AI ChatGPT

Feb 8, 2023 - 14:37
Feb 8, 2023 - 14:46
 0  82
Hội đồng châu Âu họp bàn “đối phó” với ChatGPT
Hội đồng châu Âu họp bàn “đối phó” với ChatGPT

Hội đồng châu Âu họp bàn “đối phó” với ChatGPT