Netflix vừa cho bạn lý do để khỏi dùng dịch vụ này nữa

Netflix từng hoạt động với phương châm chia sẻ mật khẩu mới là yêu thương nhưng cách yêu thương của họ trong năm 2023 có lẽ sẽ khiến nhiều người phải chán nản

Feb 4, 2023 - 10:44
Feb 4, 2023 - 10:53
 0  63
Netflix vừa cho bạn lý do để khỏi dùng dịch vụ này nữa
Netflix vừa cho bạn lý do để khỏi dùng dịch vụ này nữa

Netflix vừa cho bạn lý do để khỏi dùng dịch vụ này nữa