Avalon huy động được 10 triệu USD để ra mắt toàn cầu - MOBILE

Avalon, một studio trò chơi độc lập, đã công bố vòng tài trợ thành công trị giá 10 triệu USD do Bitkraft Ventures và Hashed đồng dẫn đầu.

Apr 19, 2024 - 23:30
 0  5
Avalon huy động được 10 triệu USD để ra mắt toàn cầu - MOBILE