Bitcoin halving lần thứ tư đã diễn ra

Mạng Bitcoin hoàn thành kỳ halving thứ tư sau khi khối thứ 840.000 được khai thác, khiến phần thưởng của thợ đào giảm một nửa từ 6,25 xuống 3,125 Bitcoin.

Bitcoin halving lần thứ tư đã diễn ra
Mạng Bitcoin hoàn thành kỳ halving thứ tư sau khi khối thứ 840.000 được khai thác, khiến phần thưởng của thợ đào giảm một nửa từ 6,25 xuống 3,125 Bitcoin.