Cảnh báo 6 vụ lừa đảo trực tuyến nổi bật tuần qua - CÔNG NGHỆ

Trong nội dung “Điểm tin tuần” từ ngày 3/6 đến 9/6, cùng với việc cập nhật thông tin về 6 vụ lừa đảo nổi bật, Cục An toàn thông tin cũng khuyến nghị người dân về các biện pháp để phòng tránh các bẫy lừa đảo trực tuyến phổ biến.

Cảnh báo 6 vụ lừa đảo trực tuyến nổi bật tuần qua - CÔNG NGHỆ