iPhone 14 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max: Chênh nhau 5 triệu có đáng lên đời? - CÔNG NGHỆ

iPhone 13 Pro Max đang có mức giá tốt hiện nay còn iPhone 14 Pro Max lại là thế hệ máy có nhiều đổi mới.

May 26, 2024 - 20:01
 0  2
iPhone 14 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max: Chênh nhau 5 triệu có đáng lên đời? - CÔNG NGHỆ