Lần đầu tiên tạo ra chuột với hệ thống miễn dịch giống người

Chuột "siêu nhân hóa" dự kiến giúp cách mạng hóa quá trình thử nghiệm thuốc mới và giải mã các cơ chế gây bệnh ở người.

Lần đầu tiên tạo ra chuột với hệ thống miễn dịch giống người
Chuột "siêu nhân hóa" dự kiến giúp cách mạng hóa quá trình thử nghiệm thuốc mới và giải mã các cơ chế gây bệnh ở người.