Người dân bị lừa đảo trực tuyến 10.000 tỷ đồng một năm

Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang cho biết trong năm 2023, lừa đảo trực tuyến khiến người dân thiệt hại 8.000-10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi năm 2022.

Người dân bị lừa đảo trực tuyến 10.000 tỷ đồng một năm
Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang cho biết trong năm 2023, lừa đảo trực tuyến khiến người dân thiệt hại 8.000-10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi năm 2022.