Nguyên mẫu tranh "Em Thúy" của danh họa Trần Văn Cẩn qua đời ở tuổi 89

(Dân trí) - Nhà giáo Minh Thúy - nhân vật trong bức tranh ''Em Thúy'' nổi tiếng của danh họa Trần Văn Cẩn - qua đời ở tuổi 89.

Nguyên mẫu tranh "Em Thúy" của danh họa Trần Văn Cẩn qua đời ở tuổi 89
(Dân trí) - Nhà giáo Minh Thúy - nhân vật trong bức tranh ''Em Thúy'' nổi tiếng của danh họa Trần Văn Cẩn - qua đời ở tuổi 89.