Nhà khoa học tìm cách ghép đôi cho vượn đen má trắng

10 năm qua, các nhà khoa học tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh (Vĩnh Phúc) luôn tìm kiếm vượn đen má trắng cái ghép đôi với hai con đực đang có nhằm nhân giống, giữ nguồn gene.

Jun 10, 2024 - 08:30
 0  3
Nhà khoa học tìm cách ghép đôi cho vượn đen má trắng
10 năm qua, các nhà khoa học tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh (Vĩnh Phúc) luôn tìm kiếm vượn đen má trắng cái ghép đôi với hai con đực đang có nhằm nhân giống, giữ nguồn gene.