Những sáng kiến tiết kiệm năng lượng

Công nghệ nghiền khô siêu mịn sản xuất gạch ngói, hệ thống chiếu sáng xanh thông minh cùng ứng dụng kỹ thuật sản xuất nước mắm... được trao giải giải Vifotec 2023.

Jun 11, 2024 - 00:30
 0  2
Những sáng kiến tiết kiệm năng lượng
Công nghệ nghiền khô siêu mịn sản xuất gạch ngói, hệ thống chiếu sáng xanh thông minh cùng ứng dụng kỹ thuật sản xuất nước mắm... được trao giải giải Vifotec 2023.