Phát Triển Thành Công Chip Siêu Nhỏ Có Thể Nhìn Xuyên Vật Liệu - CÔNG NGHỆ

Công nghệ này hoạt động bằng cách phát ra và thu bức xạ terahertz, loại bức xạ có thể xuyên qua các vật liệu mỏng mà mắt người không nhìn thấy được.

Phát Triển Thành Công Chip Siêu Nhỏ Có Thể Nhìn Xuyên Vật Liệu - CÔNG NGHỆ