Riot sát nhập các khu vực của LMHT: Cộng đồng VCS có thể gặp "biến căng" - ESPORT

Những khu vực như VCS, CBLOL có thể gặp một số nguy cơ rõ rệt khi Riot gộp khu vực.

Riot sát nhập các khu vực của LMHT: Cộng đồng VCS có thể gặp "biến căng" - ESPORT