Trường Giang: 'Thời gian vận động cùng con rất quý giá'

Trường Giang cho rằng thời gian vận động cùng con rất đáng quý bởi chỉ vài năm nữa, bé sẽ có niềm vui khác, ít tâm sự cùng bố mẹ.

Apr 20, 2024 - 10:00
 0  3
Trường Giang: 'Thời gian vận động cùng con rất quý giá'
Trường Giang cho rằng thời gian vận động cùng con rất đáng quý bởi chỉ vài năm nữa, bé sẽ có niềm vui khác, ít tâm sự cùng bố mẹ.