Ảnh bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max vỏ titanium

Hai mẫu iPhone 15 Pro và 15 Pro Max thay đổi chất liệu vỏ từ thép sang titanium, sử dụng chuẩn kết nối USB-C.

Ảnh bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max vỏ titanium
Hai mẫu iPhone 15 Pro và 15 Pro Max thay đổi chất liệu vỏ từ thép sang titanium, sử dụng chuẩn kết nối USB-C.