Ba tuyến cáp quang biển cùng gặp sự cố

Ba tuyến IA, APG, AAE-1 gặp sự cố, khiến việc truy cập đến các dịch vụ quốc tế của nhiều người dùng trong nước bị ảnh hưởng.

Ba tuyến cáp quang biển cùng gặp sự cố
Ba tuyến IA, APG, AAE-1 gặp sự cố, khiến việc truy cập đến các dịch vụ quốc tế của nhiều người dùng trong nước bị ảnh hưởng.