Elon Musk: 'Robot hình người sẽ biến Tesla thành công ty 25 nghìn tỷ USD'

Tỷ phú Elon Musk cho biết robot hình người Optimus sẽ giúp Tesla thành công ty có giá trị nhất thế giới "vào một ngày nào đó".

Elon Musk: 'Robot hình người sẽ biến Tesla thành công ty 25 nghìn tỷ USD'
Tỷ phú Elon Musk cho biết robot hình người Optimus sẽ giúp Tesla thành công ty có giá trị nhất thế giới "vào một ngày nào đó".