Đại diện ZingSpeed Mobile Việt Nam sẵn sàng cho Asian Cup 2024 - MOBILE

Các Racer đại diện Việt Nam tham gia giải đấu Asian Cup 2024 ZingSpeed Mobile đã chính thức đặt chân đến Tô Châu, Trung Quốc.

Đại diện ZingSpeed Mobile Việt Nam sẵn sàng cho Asian Cup 2024 - MOBILE