Người dùng hoang mang vì Facebook báo lỗi 'chặn tạm thời'

Nhiều người dùng Facebook và Messenger bất ngờ nhận thông báo "tạm thời bị chặn do sử dụng tính năng quá nhanh", dù chỉ đọc nội dung hoặc chat bình thường.

Người dùng hoang mang vì Facebook báo lỗi 'chặn tạm thời'
Nhiều người dùng Facebook và Messenger bất ngờ nhận thông báo "tạm thời bị chặn do sử dụng tính năng quá nhanh", dù chỉ đọc nội dung hoặc chat bình thường.