Màn tung hứng bằng chân được tán thưởng ở America's Got Talent

Tiết mục xoay, tung hứng đồ vật bằng chân của nghệ sĩ xiếc Helen the Foot Juggler tại America's Got Talent hút hơn triệu lượt xem.

Màn tung hứng bằng chân được tán thưởng ở America's Got Talent
Tiết mục xoay, tung hứng đồ vật bằng chân của nghệ sĩ xiếc Helen the Foot Juggler tại America's Got Talent hút hơn triệu lượt xem.