ĐTCL mùa 12 lộ diện hình ảnh đầu tiên : Hỗn Loạn và Huyền Diệu - ESPORT

Riot Games từng thả thính : Ma Thuật, Hỗn Loạn và những chú ong cho mùa 12, và mới đây thì mùa 12 Hỗn Loạn và Huyền Diệu đã chính thức lộ diện.

ĐTCL mùa 12 lộ diện hình ảnh đầu tiên : Hỗn Loạn và Huyền Diệu - ESPORT