Elon Musk chế giễu AI mới của Apple

Elon Musk cho rằng việc tích hợp ChatGPT ở cấp độ hệ điều hành vi phạm an ninh nghiêm trọng và có thể sẽ cấm thiết bị Apple tại công ty.

Jun 11, 2024 - 06:30
 0  2
Elon Musk chế giễu AI mới của Apple
Elon Musk cho rằng việc tích hợp ChatGPT ở cấp độ hệ điều hành vi phạm an ninh nghiêm trọng và có thể sẽ cấm thiết bị Apple tại công ty.