'Trí tuệ cá nhân' Apple Intelligence trình làng

Hệ thống trí thông minh nhân tạo Apple Intelligence có thể nắm bắt ngữ cảnh cá nhân của người dùng và đưa ra đề xuất hỗ trợ.

Jun 11, 2024 - 06:30
 0  4
'Trí tuệ cá nhân' Apple Intelligence trình làng
Hệ thống trí thông minh nhân tạo Apple Intelligence có thể nắm bắt ngữ cảnh cá nhân của người dùng và đưa ra đề xuất hỗ trợ.