ChatGPT tích hợp trên toàn bộ nền tảng Apple

ChatGPT có thể được sử dụng tại bất cứ đâu trên iPhone, iPad, Mac để tạo nội dung văn bản và hình ảnh thay vì phải tải ứng dụng riêng.

Jun 11, 2024 - 06:30
 0  4
ChatGPT tích hợp trên toàn bộ nền tảng Apple
ChatGPT có thể được sử dụng tại bất cứ đâu trên iPhone, iPad, Mac để tạo nội dung văn bản và hình ảnh thay vì phải tải ứng dụng riêng.