Dùng bot tiếp chuyện, làm điên đầu kẻ lừa đảo

Thay vì ngắt cuộc gọi rác, nhiều người sử dụng bot để nói chuyện với kẻ lừa đảo hoặc bên tiếp thị, khiến chúng phát cáu và bỏ cuộc.

Dùng bot tiếp chuyện, làm điên đầu kẻ lừa đảo
Thay vì ngắt cuộc gọi rác, nhiều người sử dụng bot để nói chuyện với kẻ lừa đảo hoặc bên tiếp thị, khiến chúng phát cáu và bỏ cuộc.