'Godzilla Minus One' - phim kinh phí thấp đột phá kỹ xảo

"Godzilla Minus One", giải Kỹ xảo xuất sắc Oscar 2024, phô diễn hiệu ứng VFX, lồng ghép thông điệp nhân văn hiếm thấy trong phim quái vật Hollywood.

'Godzilla Minus One' - phim kinh phí thấp đột phá kỹ xảo
"Godzilla Minus One", giải Kỹ xảo xuất sắc Oscar 2024, phô diễn hiệu ứng VFX, lồng ghép thông điệp nhân văn hiếm thấy trong phim quái vật Hollywood.