Vinpearl triển khai Wonder V-Creator để trao thưởng cho những nhà sáng tạo nội dung

(Dân trí) - Vinpearl triển khai chương trình Wonder V-Creator để trao thưởng cho những nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội về những sản phẩm trong hệ sinh thái Vinpearl - VinWonders - Vinpearl Golf với cơ chế giải thưởng hấp dẫn.

Vinpearl triển khai Wonder V-Creator để trao thưởng cho những nhà sáng tạo nội dung
(Dân trí) - Vinpearl triển khai chương trình Wonder V-Creator để trao thưởng cho những nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội về những sản phẩm trong hệ sinh thái Vinpearl - VinWonders - Vinpearl Golf với cơ chế giải thưởng hấp dẫn.