Huawei ra smartphone gập 5G

Sau dòng Mate 60, Huawei tiếp tục công bố mẫu smartphone với màn hình gập Mate X5 được trang bị kết nối 5G.

Huawei ra smartphone gập 5G
Sau dòng Mate 60, Huawei tiếp tục công bố mẫu smartphone với màn hình gập Mate X5 được trang bị kết nối 5G.