Lá cờ siêu bền của Trung Quốc trên Mặt Trăng

Lá quốc kỳ Trung Quốc trên Mặt Trăng được làm từ sợi bazan vô cơ, cách nhiệt, chống bức xạ rất tốt và chỉ mỏng bằng 1/3 tóc người.

Jun 10, 2024 - 14:30
 0  3
Lá cờ siêu bền của Trung Quốc trên Mặt Trăng
Lá quốc kỳ Trung Quốc trên Mặt Trăng được làm từ sợi bazan vô cơ, cách nhiệt, chống bức xạ rất tốt và chỉ mỏng bằng 1/3 tóc người.