Cá mù có thể khiến cá mập chết ngạt bằng chất nhầy

Cá mù hay còn gọi là lươn nhớt sống ở đáy biển cách mặt nước hơn 90 m, chuyên ăn xác động vật và tự vệ bằng cách sử dụng chất nhầy gây ngạt.

Jun 10, 2024 - 14:30
 0  2
Cá mù có thể khiến cá mập chết ngạt bằng chất nhầy
Cá mù hay còn gọi là lươn nhớt sống ở đáy biển cách mặt nước hơn 90 m, chuyên ăn xác động vật và tự vệ bằng cách sử dụng chất nhầy gây ngạt.