LMHT: Lối chơi Hỗ Trợ Warmog chính thức bị nerf mạnh trong 14.14 - ESPORT

Sự điều chỉnh của Riot Game trong bản cập nhật LMHT 14.14 sẽ khiến cho lối chơi ưu tiên Giáp Máu Warmog trở nên không còn hữu dụng được nữa.

LMHT: Lối chơi Hỗ Trợ Warmog chính thức bị nerf mạnh trong 14.14 - ESPORT