Microsoft tăng giá Game Pass và giới thiệu gói mới "Standard" - GAME ONLINE

Microsoft vừa đưa ra thông báo quan trọng ảnh hưởng đến người dùng các gói Xbox Game Pass.

Microsoft tăng giá Game Pass và giới thiệu gói mới "Standard" - GAME ONLINE