Trung Quốc thử nghiệm xe khai thác khoáng sản biển sâu

Nguyên mẫu xe Pioneer II xuống tới độ sâu hơn 4.000 m trong thử nghiệm, thu thập thành công hơn 200 kg các loại khoáng sản biển sâu.

Trung Quốc thử nghiệm xe khai thác khoáng sản biển sâu
Nguyên mẫu xe Pioneer II xuống tới độ sâu hơn 4.000 m trong thử nghiệm, thu thập thành công hơn 200 kg các loại khoáng sản biển sâu.