Lối đi riêng của Apple trong kỷ nguyên AI tạo sinh

Apple Intelligence được đánh giá chưa tạo sự đột phá dù đi sau các hãng khác, nhưng khả năng thành công vẫn cao nhờ hướng đi khác biệt.

Jun 11, 2024 - 14:30
 0  4
Lối đi riêng của Apple trong kỷ nguyên AI tạo sinh
Apple Intelligence được đánh giá chưa tạo sự đột phá dù đi sau các hãng khác, nhưng khả năng thành công vẫn cao nhờ hướng đi khác biệt.